Proč je důležité vyšetřit kyčle vašeho miminka

vyšetření kyčlí u dět

Věděli jste, že u 3-5 ze 100 narozených dětí, které jsou kontrolovány v 6ti týdnech věku se vyskytuje nějaká forma vývojové dysplazie (vady) kyčelních kloubů, která vyžaduje lékařskou péči (ať již chirurgickou nebo konzervativní). Česká republika byla jedna z prvních, která zavedla vyšetření kyčelního kloubu zavedla do pediatrické praxe.

 

Jak se vyvíjí dětská kyčel?

 

Kyčelní kloub se skládá z hlavičky stehenní kosti a kyčelní jamky. Hlavička zapadá přesně do jamky v kyčelní kosti. To umožňuje pohyb nohou jak nahoru a dolu, tak do stran.

 

Aby se kyčelní kloub vyvíjel normálně, kulovitá hlava stehenní kosti musí správně sedět v jamce kyčelní. Kyčelní kloub je takto držen pohromadě pomocí svalů, vazů, kloubního pouzdra.

 

U novorozenců jsou kyčelní klouby tvořeny především měkkou chrupavkou, které se teprve v průběhu růstu v prvních měsících a letech promění v kostní tkáň. Aby se kyčelní kloub vyvinul správně, je bezpodmínečně nutné, aby byla hlava stehenní kosti a kyčelní jamka fixovány ve správné poloze.

 

Co je to VDK

 

VDK – Vývojová dysplazie (vada) kyčelního kloubu nebo také Vývojová dysplázie kyčelní je porucha vývoje všech součástí kyčelního kloubu – hlavice kosti stehenní, kyčelní jamky i kloubního pouzdra. Zahrnuje široké spektrum odchylek a poruch funkce, které jsou různě charakterizovány během jednotlivých fází individuálního růstu od prosté nestability až po závažné deformity.  

 

blank

 

Jaké jsou rizikové faktory pro rozvoj VDK u miminek

 

Vývojová dysplazie kyčelního kloubu se může vyskytnout u každého miminka, příčina vzniku je zřejmě multifaktoriální, kombinují se vlivy genetické, mechanické i etnické. 

Avšak i zde lze určit rizikové faktory, které pravděpodobnost vady zvyšují.

 

  • Pokud bylo miminko během porodu nebo v posledních 3 měsících těhotenství v poloze koncem pánevním (zadečkem).
  • Rodinná anamnéza, kdy se podobné problémy vyskytly v dětství například u rodičů
  • VDK je častější u prvorozených dětí a u dívek 

 

Jakým způsobem se vyšetřují kyčle

 

První vyšetření proběhne často ještě v porodnici, max. v prvním týdnu věku dítěte. Je vždy především klinické, v současnosti se ale na některých pracovištích provádí zároveň i první ultrazvukové vyšetření. Pokud není první ultrazvukové vyšetření provedeno ihned v porodnici, tak se posouvá do 2. – 3. týdne. Poté je 2. ultrazvukové v 6. – 9. týdnu a třetí v 12. – 16. týdnu. 

 

Během vyšetření ortoped sleduje asymetrii kožních řas, rýhy na stehnech, zadečku a  asymetrii délky končetin. Manipuluje opatrně s kyčlemi miminka, aby zjistil, jestli jsou kyčle v pořádku. Tyto testy se nazývají Barlowův a Ortolaniho manévry.

 

Během Barlowova testu ortoped jemně tlačí dolu na nohy miminka a posuzuje tak stabilitu kyčelního kloubu.

 

U Ortolaniho testu leží miminko na zádech a nožičky jsou jemně tlačeny od sebe směrem ven. Zkušený odborník pak případně ucítí charakteristické “lupnutí” (není však slyšet), což může značit problém s nestabilitou kloubu a je to způsobeno pohybem hlavičky kosti ven a nazpět v kyčelní jamce. Pokud je specialista při vyšetření ucítí “lupnutí” pokračuje ve vyšetření jemně Barlowovým manévrem a dojde tak k opětovnému srovnání kyčle.

 

blank

 

Jak probíhá vyšetření VDK ultrazvukem

 

Toto vyšetření je zcela bezbolestné a podobné, jako je například vyšetření ultrazvukem v těhotenství. Lékařům umožní získat přesnější obrázek o stavu kyčle.

 

Vyšetření ultrazvukem také umožní zjistit případné abnormality tvaru hlavičky kosti nebo kyčelní jamky a zda a v jakém rozsahu případně dochází k vykloubení kyčle. Ne vždy jsou tyto problém odhaleny již pohmatem.

 

Mám mít strach, když se u mého miminka potvrdí VDK?

 

Včasná diagnóza je nejdůležitějším faktorem pro včasné zahájení efektivní léčby a odstranění problému.

 

V případě, že se léčba nezahájí včas je v pozdějším věku dítěte obtížnější vadu napravit. Neléčené vady kyčelních kloubů mohou vést v dospělosti až k rozvoji osteoporózy. Neléčená VDK může také způsobit zkrácení nohy, problémy s páteří, koleny či kotníky.

 

Jak se Vývojová dysplazie kyčelního kloubu (VDK) léčí?

 

Volba léčby závisí na závažnosti nálezu během vyšetření miminka a na jeho věku. Většina dětí se léčí pomocí abdukčních pomůcek jako jsou například Pavlíkovy třmínky nebo Frejkova abdukční peřinka – to umožní fixaci kyčlí a nožiček přikrčených k tělu, směrem od sebe. To napomůže dalšímu optimálnímu vývoji kloubu a správnému tvarování hlavičky stehenní kosti a kyčelní jamky. Nošení nebývá pro miminka nijak nepříjemné a dobře ho snáší.

 

V malém procentu případů nebo pokud se s léčbou započalo pozdě, nedochází ke zlepšení stavu dítěte pomocí konzervativní terapie. V těchto případech může být nutná hospitalizace  dítěte s matkou na dětské ortopedii, kde je snaha pomocí trakce (tj. tahu a zavěšení miminka za dolní končetiny) zajistit správné postavení hlavice stehenní kosti proti kyčelní jamce. Trakce je nejprve ve vodorovném a poté ve svislém směru. Tato léčba trvá několik týdnů. Během léčby se postavení kloubu dle potřeby kontroluje ultrazvukem a RTG snímky. 

 

Pokud během léčby trakcí došlo k uspokojivému postavení kloubu, nejčastěji následuje  sádrová fixace na dalších 6 týdnů nebo následně fixace kloubu ve třmenech. Tato další léčba je již v domácím prostředí. Naprosto výjimečně je nutné operační řešení – zakloubení luxovaných kyčlí, kdy jsou odstraněny překážky v zakloubení hlavice do jamky. 

U těchto případů je pak nutné dlouhodobé monitorování stavu až do dospělosti.

 

Zdroj: Steps Charity

Sdílet tento článek:

ANTIBIOTIKA

ATOPICKÝ EKZÉM

OČKOVÁNÍ

TEPLOTA

VÝŽIVA KOJENCŮ

ZAŽÍVACÍ OBTÍŽE