Očkování

Co to je očkování?

Očkování je jedním z největších objevů medicíny. Každý rok vakcíny zachrání miliony lidských životů. V zemích, kde byla pravidelným očkováním zajištěna vysoká proočkovanost, došlo postupně k významnému poklesu nemocí, proti nimž se očkuje. Očkování nám tvoří ochranný štít před infekčními nemocemi vyvolanými viry a bakteriemi.

Jak funguje očkování

Vakcína je látka, která v organismu aktivuje imunitní systém tak, aby si vytvořil protilátky a imunitní paměť, které organismus před infekcí ochrání. Protilátky i paměťové buňky pak zůstávají v krvi a pokud se daná bakterie nebo virus dostanou do těla, tak na ně dokáží rychle zareagovat. Protilátky se na původce infekce navážou a znemožní jejich množení, šíření po organismu.

 

Očkovací látka je původci infekce pouze podobná, a onemocnění tedy nezpůsobuje. Je připravována buď z celé bakterie či viru nebo z jejich částí anebo z látek, které produkují.

Proč je povinné očkování důležité?

Důvodem, proč je povinné očkování důležité, je nutnost dosáhnout vysoké proočkovanosti v populaci, a chránit tak nejen očkované jedince, ale i ty, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. Díky vysoké proočkovanosti se daří držet infekční nemoci pod kontrolou a omezuje se šíření bakterií a virů.

 

Na přínos očkování zapomínáme paradoxně jen proto, že je účinné a mnohé obávané nemoci již díky němu nevidíme. Dnešní rodiče si proto jejich riziko již neuvědomují a více si všímají možných vedlejších účinků a očkování svých dětí často odmítají či odkládají.

 

V České republice je povinné očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, haemophilu influenzae b,  žloutence typu B a dětské obrně.

Jak je to s nepovinným očkováním?

Kromě povinného očkování lze již od kojeneckého věku podat i očkování nepovinná, kterých je celá řada. Nektěrá z nich jsou důležitá zejména v kojeneckém věku (např. rotaviry), jiná naopak nabývají důležitosti až ve školním věku (např. klíšťová encefalitida). Některá jsou částečně hrazena ze zdravotního pojištění (jako např. očkování proti pneumokokům či lidskému papillomaviru).

Jaká další očkování jsou k dispozici a před čím mohou vaše ratolesti ochránit, jsme pro vás shrnuli v tomto článku.

Český očkovací kalendář

Očkovací kalendář se stále vyvíjí. Poslední změny v očkovacím kalendáři proběhly na začátku roku 2018.  Základní povinné očkování – tzv. hexavakcína je nově podávána ve třídávkovém schématu 2+1 (dvě dávky s rozestupem minimálně dva měsíce a přeočkování za 6 měsíců po druhé dávce). Očkování proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám se podává první dávka mezi 13. a 18 měsícem věku a druhá dávka nově odsunuta až do věku mezi 5.-6. rokem života.  Kompletní očkovací kalendář včetně nepovinných očkování naleznete níže. 

 

U nedonošených dětí (pod 37. gestační týden) se základní očkování hexavalentní vakcínou provede třemi dávkami v intervalu jeden měsíc a přeočkování čtvrtou dávkou šest měsíců po třetí dávce.

📅
Povinné Očkování - očkovací kalendář

Vakcína

BCG vaccine SSI

Proti nemocem

Tuberkulóza

Vakcína

Hexacima – 1. dávka

Proti nemocem

Černý kašel

Dětská obrna

Haemophilus influenzae typu B

Tetanus

Záškrt

Žloutenka typu B

Vakcína

Hexacima – 2. dávka (ale nejdříve 2 měsíce po první dávce)

Proti nemocem

Černý kašel

Dětská obrna

Haemophilus influenzae typu B

Tetanus

Záškrt

Žloutenka typu B

Vakcína

Hexacima – 3. dávka (ale nejdříve 6 měsíců po druhé dávce)

Proti nemocem

Černý kašel

Dětská obrna

Haemophilus influenzae typu B

Tetanus

Záškrt

Žloutenka typu B

Vakcína

Priorix – 1. dávka

Proti nemocem

Příušnice

Spalničky

Zarděnky

Vakcína

Priorix – 2. dávka

Proti nemocem

Příušnice

Spalničky

Zarděnky

Vakcína

Adacel

Proti nemocem

Černý kašel

Tetanus

Záškrt

Vakcína

Boostrix Polio

Proti nemocem

Černý kašel

Dětská obrna

Tetanus

Záškrt

📅
Nepovinné Očkování - očkovací kalendář

Sdílet tento článek:

ANTIBIOTIKA

ATOPICKÝ EKZÉM

OČKOVÁNÍ

TEPLOTA

VÝŽIVA KOJENCŮ

ZAŽÍVACÍ OBTÍŽE