Co byste měli vědět o očkování dětí proti COVID-19?

ePediatr - Nepovinná Očkování - co jste chtěli vědět o nemocech
Vakcíny proti COVID-19 jsou nyní dostupné pro děti od 12 let. Proč děti očkovat? Přinášíme vám užitečné informace, které byste jako rodiče měli vědět o bezpečnosti, účinnosti a možných vedlejších účincích dostupných vakcín.

 

 

Proč děti očkovat? 

 

Proč očkovat děti, když u nich onemocnění COVID-19 většinou probíhá velmi mírně? Důvodů je hned několik: 

 

 

 • Přímé ohrožení zdraví dítěte: 

 

V České republice zemřelo na nemoc covid-19 do současné doby 6 dětí ve věku 0-17 let. K těmto úmrtím došlo v době přísných protiepidemických opatření významně omezujících mezilidský přenos respiračních mikroorganismů. Ve stejném období ostatní dětská infekční onemocnění v důsledku významného omezení kontaktů téměř vymizela. V České republice bylo hospitalizováno více než tisíc dětí s nemocí covid-19, z nich více než sto vyžadovalo léčbu kyslíkem a asi dvacet vyžadovalo umělou plicní ventilaci.

 

U malé části dětí dochází po nemoci covid-19 k tzv. multisystémovému zánětlivému onemocnění dětí (MIS-C či PIMS-TS). Většina dětí s tímto syndromem vyžaduje intenzivní péči a 1-2 % umírá. V České republice je dokumentováno 201 případů PIMS-TS. 

 

 

 • Nepřímé vlivy pandemie na zdraví dítěte 

 

Opatření ke zvládnutí epidemie, např. lockdown, uzavření škol a další postupy omezující šíření viru mají nepochybně výrazně negativní dopady na psychické i fyzické zdraví dětí.

 

 

 • Děti jako zdroj infekce

 

Děti významným způsobem přispívají k šíření infekce. Ve větších kolektivech, např. školách, jsou příznivé podmínky pro šíření viru. Z dětí se pak infekce může přenést na více rizikové osoby.

Pokud se vaše dítě virem i přes očkování nakazí, vakcína proti COVID-19 může s velkou pravděpodobností zabránit závažnému průběhu nemoci.

 

 

 • Kolektivní imunita

 

Očkování dětí zvýší stupeň kolektivní imunity, omezí cirkulaci viru v kolektivech a také sníží možnosti vzniku nových variant viru.

 

Které vakcíny proti COVID-19 jsou nyní pro děti schváleny?

 

V současné době jsou pro použití pro děti nad 12 let schváleny vakcína vakcína Comirnaty (Pfizer-BioNTech) a Spikevax (Moderna). 

Vakcína Pfizer-BioNTech (Comirtany) vyžaduje dvě dávky podávané s odstupem 21 dní. Druhou dávku lze v případě potřeby podat ale i až za 6 týdnů po první dávce. Dvě dávky Spikevax se podávají v rozmezí 4 týdnů.

 

Jak se určuje bezpečnost a účinnost vakcín Pfizer-BioNTech a Moderna pro použití u dětí ve věku 12 až 15 let?

 

Bezpečnost a účinnost vakcíny Pfizer-BioNTech u dětí byla zkoumána u 2 260 dětí ve věku od 12 do 15 let. Tato studie byla provedena v souladu s pediatrickým výzkumným plánem (PIP), který odsouhlasil Pediatrický výbory EMA (PDCO).

Klinická studie prokázala, že imunitní odpověď na vakcínu v této skupině byla srovnatelná s imunitní odpovědí ve věkové skupině 16 až 25 let.

Účinnost  přípravku byla odvozena z údajů u téměř 2000 dětí ve věku od 12 do 15 let, které neměly žádné známky předchozí infekce. Ty dostaly buď vakcínu nebo placebo, aniž by bylo věděly, která z nich jim byla podána. Z 1 005 dětí, které dostaly vakcínu, žádné z nich neonemocnělo COVID-19 ve srovnání s 16 dětmi z 978, které dostaly placebo. To znamená, že v této studii byla vakcína 100% účinná při prevenci COVID-19 (i když skutečná míra by mohla být mezi 75 % a 100 % vzhledem k velikosti vzorku).

 

Bezpečnost a účinnost vakcíny Moderna byla zkoumána v rámci pediatrické studie u 3 732 dětí ve věku 12 až 17 let. Tato studie byla schválena Pediatrickým výborem EMA (PDCO) v souladu s pediatrickým výzkumným plánem (PIP). Klinická studie prokázala, že imunitní odpověď na vakcínu v této skupině byla srovnatelná s imunitní odpovědí ve věkové skupině 18 až 25 let (měřeno hladinou protilátek proti SARS-CoV-2). Z 2 163 dětí, které dostaly vakcínu, žádné z nich neonemocnělo Covidem-19 ve srovnání se čtyřmi dětmi z 1 073, které dostaly placebo. 

 

Jaké jsou možné nežádoucí účinky vakcín proti COVID-19 u dětí?

 

U dětí ve věku 12 až 15 let, kterým byla podána vakcína COVID-19, se vyskytly podobné nežádoucí účinky jako u osob starších 16 let. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky pak patří:

 

 • Bolest v místě vpichu
 • Únava
 • Bolest hlavy
 • Zimnice
 • Bolest svalů
 • Horečka
 • Bolest kloubů

 

Podobně jako u dospělých se i u dětí mohou vyskytnout nežádoucí účinky, nejvíce v délce trvání 1 až 3 dnů. Více dětí hlásí nežádoucí účinky po druhé, než po první dávce vakcíny (s výjimkou bolesti v místě vpichu). Většina dětí však nemá nežádoucí účinky vůbec.

 

Po podání vakcíny COVID-19 bude Vaše dítě 15 až 30 minut sledováno, zda se u něj neobjeví závažná alergická reakce, která by vyžadovala léčbu, nebo okamžitý lékařský zásah.

 

Před očkováním se nedoporučuje podávat dítěti volně prodejné léky proti bolesti či horečce, aby se předešlo případným nežádoucím účinkům. 

 

 

Může mít vakcína proti COVID-19 vliv na srdce dítěte?

 

Výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dospěl k závěru, že po očkování vakcínami proti onemocnění COVID-19 Comirnaty a Spikevax (Moderna) může ve velmi vzácných případech dojít k myokarditidě (zánětu srdečního svalu) a perikarditidě (zánětu osrdečníku). Případy se vyskytly většinou do 14 dnů po očkování, častěji po druhé dávce a u mladších dospělých mužů. Z podaných 177 milionů dávek Comirnaty se myokarditida vyskytla ve 145 případech, z podaných 20 milionů dávek Moderny to bylo 19 případů.

Dostupné údaje naznačují, že průběh myokarditidy a perikarditidy po očkování je podobný typickému průběhu těchto onemocnění z jiných příčin, obvykle se zlepšuje odpočinkem nebo léčbou.

 

Příznaky mohou být různé, ale zpravidla zahrnují :

 • dušnost
 • silný tlukot srdce, který může být nepravidelný (palpitace)
 • bolest na hrudi

 

Pravděpodobnost výskytu těchto nežádoucích účinků je velmi nízká, ale měli byste si být vědomi jejich příznaků, abyste v případě jejich výskytu mohli okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, která pomůže k uzdravení a zabránění komplikacím.

 

Liší se nějak složení nebo dávkování vakcíny pro osoby starší 16 let a pro děti ve věku 12 až 15 let?

 

Ne, složky a dávkování této vakcíny jsou pro všechny věkové skupiny stejné.

 

Může vakcína proti COVID-19 u dětí toto onemocnění vyvolat?

 

Ne. Vakcíny proti COVID-19, které jsou v současné době vyvíjeny, nepoužívají živý virus, který způsobuje onemocnění COVID-19.

 

 

Může vakcína proti COVID-19 ovlivnit plodnost nebo menstruaci?

 

Neexistuje absolutně žádný důkaz a žádný teoretický důvod, že by některá z vakcín proti onemocnění covid-19 mohla ovlivnit plodnost žen nebo mužů.

 

Malý počet žen hlásil, že po očkování vakcínou COVID-19 došlo k dočasným změnám menstruace. Malá studie ale také prokázala, že u některých žen se po onemocnění COVID-19 také vyskytly dočasné změny menstruace. Menstruační cyklus může ovlivnit mnoho věcí, včetně infekcí, stresu, problémů se spánkem a změn ve stravě nebo cvičení.

 

 

Jak brzy může dítě dostat vakcínu proti COVID-19 před nebo po očkování jinou vakcínou?

 

Vakcínu je možné aplikovat současně s jakoukoli jinou očkovací látkou včetně vakcíny proti chřipce nebo vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV) v jeden den nebo s odstupem 14 dnů mezi dávkami jednotlivých vakcín.

 

Očkování chrání zdraví a životy očkovaných jedinců a přináší též prospěch veřejnému zdraví snížením cirkulace viru v populaci. Očkování též může umožnit normální fungování společnosti včetně bezpečného otevření škol a dalších dětských kolektivních aktivit. 

 

 

 

zdroj:Doporučení k očkování dětí ve věku 12-15 let a adolescentů proti nemoci Covid-19 – Česká vakcinologická společnost z 16.7.2021, SÚKL, Mayo Clinic

Sdílet tento článek:

ANTIBIOTIKA

ATOPICKÝ EKZÉM

OČKOVÁNÍ

TEPLOTA

VÝŽIVA KOJENCŮ

ZAŽÍVACÍ OBTÍŽE