Chřipka není nachlazení! Jak chřipce předejít a kdy s chřipkou k lékaři?

lemon-1617434_1280

Co je chřipka?

 

Chřipka je vysoce nakažlivé akutní virové onemocnění postihující primárně dýchací cesty, probíhající v ČR nejčastěji v období leden až březen. Chřipka může probíhat jako velmi závažná infekce a při komplikacích ohrožuje nemocné reálně na životě. Každý rok umírá na chřipku a její komplikace ve světě cca 300-500 tisíc lidí! V České republice je to každoročně několik set až tisíce.

 

Jak se nakazím?

 

Chřipka se přenáší tzv. kapénkovou nákazou – tzn. kýcháním, kašláním nebo i přes kontaminované předměty (telefon, hračky, madlo), které jsou následně v kontaktu s obličejem. Virus na kontaminovaných předmětech přežije i mnoho dní!

Zdrojem nákazy jen nemocný člověk zejména na konci inkubační doby a v prvních několika dnech onemocnění. Nakažlivost trvá cca 7-10 dní.  U dětí a osob s poruchou imunity může být nakažlivost delší. Inkubační doba je velmi krátká, a to nejčastěji 24-48 hod.

 

 

Druhy chřipky

 

Existuje několik druhů chřipky. Nejdůležitější jsou typy A a B. Typ A postihuje kromě lidí i zvířata, typ B je čistě humánní. Typ A způsobuje rozsáhlé epidemie, typ B spíše lokální a pomaleji se šířící.  Jednotlivé typy mají i další podtypy, jejich kombinace se v čase mění a vznikají tím prakticky nové viry. Nové kombinace viru jsou velmi nebezpečné, vyvolávají obvykle závažnější formy nemoci a v populaci se rychle šíří (především v místech hustě osídlených).

 

Průběh onemocnění

 

Onemocnění většinou přichází náhle, z plného zdraví. Nejčastějšími příznaky chřipky jsou často vysoká horečka, bolest svalů, kloubů, bolest hlavy, malátnost. Pozorujeme suchý kašel, oční příznaky, může být rýma.  U menších dětí můžeme též pozorovat zánět středouší, zánět hrtanu, zánět průdušek. Nekomplikované průběhy chřipky trvají cca 1 -2 týdny. Komplikované průběhy mohou vyústit do zápalu plic či onemocnění srdce.

 

Rizikové skupiny

 

Nejvíce ohroženými skupinami jsou staří lidé nad 65 let, děti do 5 let, těhotné a osoby napříč všech věkových kategorií, které trpí nějakým chronickým onemocněním jako je například cukrovka, astma, nemoci srdce či ledvin.

 

Chřipka nebo nachlazení?

 

Chřipka i nachlazení je způsobeny viry. U chřipky jde o virus Influenza. Běžné nachlazení způsobené jinými viry ale probíhá zpravidla mírněji a nemívá dramatické komplikace.

Jinak zdravé školní děti většinou nemívají průběhy chřipky komplikované. Děti do 5 let naopak patří do rizikové skupiny.

 

  Chřipka Nachlazení
začátek náhlý pozvolný
teplota vysoká, až 40°C většinou mírnější
celkový stav malátnost, bolest celého těla, nevolnost bez větších změn, mírná únava
rýma, kašel kašel suchý úporný, rýma není dominantní rýma výrazně – vodnatá či hnisavá, kašel suchý i vlhký
průběh mohou se objevit komplikace ohrožující život, přetrvávající únava, dlouhá rekonvalescence dobrý, do týdne výrazné zlepšení, komplikace mírné

 

 

Komplikace chřipky u dětí

 

 • záněty středouší
 • zánět průdušek
 • zápal plic – primární či sekundární (nasedající bakteriální infekce – nejčastěji pneumokoková)
 • zánět srdečního svalu (myokarditidy), rizikové jsou děti s vrozenými srdečními vadami
 • záněty svalů dolních končetin (myositidy)
 • febrilní křeče
 • encefalitida

 

Léčba

 

Léčba chřipky je symptomatická – tzn. léky proti horečce, léky proti bolesti, striktní klidový režim a dostatek tekutin. Chřipka se antibiotiky neléčí, nepomáhají na ni. Podáváme je pouze pokud je přítomna sekundární bakteriální komplikace.

Dětem do 16 let věku nesmí být podávány přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin, Acylpyrin).

Speciální antivirotika se podávají pouze v případech závažného průběhu onemocnění či u osob s rizikovými faktory (těhotenství, chronické onemocnění apod.)

 

Kdy jít k lékaři?

 

Jak jsme uvedli výše, léčba chřipky je pouze symptomatická. Antibiotika na ní nefungují. Testy k průkazu chřipky (výtěr z nosohltanu, protilátky z krve) se při standardním průběhu onemocnění, nevyžadující hospitalizaci, běžně neprovádějí. Stanovení CRP nám potvrdí virovou nákazu, bude nízké.

Ohledně návštěvy lékaře se řídíme běžnými doporučeními. K lékaři se vydejte, pokud vás celkový stav dítěte znepokojuje, má nepolevující horečku, nepije, je apatické či má jiné komplikace. Přechodné nechutenství je při onemocnění běžné.

 

Prevence chřipky v chřipkové sezóně

 

 • Pestrá strava, vitamíny, odpočinek
 • Vyhněte se kontaktu s nemocnými a předměty jimi užívanými
 • Myjte si ruce mýdlem a vodou
 • Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama
 • Očkování

 

 

Očkování proti chřipce

 

Očkovat je možné již děti od 6 měsíců věku, a to každoročně před nástupem epidemie chřipky – nejčastěji tedy během podzimních měsíců (říjen, listopad, ale i prosinec). Každý rok je složení vakcíny trochu jiné vzhledem k častým mutacím chřipkového viru. Výrobci jejich složení proto každoročně upravují, aby co nejvíce odpovídalo cirkulujícím kmenům chřipky.

Schéma očkování je jedna dávka před začátkem chřipkové sezóny. Pokud se dítě do 9 let očkuje proti chřipce úplně poprvé, potřebuje dávky dvě a to v intervalu 1 měsíc.

 

 

 

Sdílet tento článek:

ANTIBIOTIKA

ATOPICKÝ EKZÉM

OČKOVÁNÍ

TEPLOTA

VÝŽIVA KOJENCŮ

ZAŽÍVACÍ OBTÍŽE