Obáváte se koronaviru ve vaší rodině?

koronavirus

Máme se bát koronaviru?

 

Koronavirus SARS-CoV-2 (dříve 2019-nCoV) způsobuje vysoce infekční onemocnění COVID-19 a na první pohled je velmi obtížně rozeznatelný od běžné chřipky, se kterou je tak často srovnáván.

Každý rok na následky sezónní chřipky zemře jen v ČR zhruba 2000 lidí. I tak se chřipky obává jen minimum obyvatel. Očkování proti chřipce není v ČR ani nikterak populární. Celosvětově zemře na následky onemocnění chřipkou každý rok 250 000 až 500 000 lidí! Na celková čísla obětí nového koronaviru v ČR i celosvětově si počkáme.  Smrtnost (počet úmrtí na danou chorobu ze všech nakažených) na koronavirus je ale v porovnání s chřipkou jistě vyšší.  O tomto novém viru toho víme zatím stále málo, a proto jej není radno podceňovat.

Není důvod k panice, nakupování trvanlivých potravin či vody. Šíření této infekční choroby je ale nutno bránit a k této infekci je nutno přistupovat s zvýšenou opatrností, zvláště pak pokud patříte mezi rizikové skupiny.  Velmi nebezpečný je pro seniory, chronicky nemocné a pro osoby s poruchami imunity.

 

Co je koronavirus?

 

Koronaviry byly objeveny v 60. létech a patří mezi RNA viry. Většina známých koronavirů cirkuluje mezi zvířaty. Patří ale mezi zoonózy – tzn. nákazy zvířat  přenosné na člověka. Vyvolávají onemocnění dýchacícho a trávicího ústrojí u lidí a zvířat (ptáků, savců).  Způsobují různé klinické příznaky – od běžného nachlazení až po závažné stavy ohrožující život jako u MERS, SARS a COVID-19.

 

Nový koronavirus SARS-CoV-2 (dříve 2019-nCoV) byl poprvé hlášen v Číně na konci prosince 2019. První případy onemocnění se vyskytly ve Wu-chanu (Wuhan), provincie Chu-pej (Hubei). Onemocněli lidé, kteří pracovali nebo navštívili trh, kde jsou prodávány kuřata, netopýři, živé ryby, mořské plody, ptáci a jiné živočišné produkty. Na tržišti dochází i k jejich zpracování a konzumaci. Přesný zdroj infekce zatím nebyl objasněn – pravděpodobně to bylo zvíře z tržnice, možná se jedná o luskouna. Experti z jihočínské zemědělské univerzity identifikovali právě luskouna jako možného mezihostitele, přes kterého se nový typ koronaviru přenesl z netopýra na člověka.

 

Jak se koronavirus přenáší?

 

Koronavirus se přenáší kapénkově, k přenosu tedy dochází blízkým kontaktem s nakaženou osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční kapénky na své okolí. Přenos je také možný přes předměty, které jsou čerstvě kontaminované kapénkami infikovaného člověka. Nemocný člověk je infekční už 1-2 dny před prvními příznaky.

Odhadovaná inkubační doba je 2-14 dní.

 

Jaké jsou příznaky koronaviru?

 

 • kašel
 • obtížné dýchání
 • horečka
 • bolesti v hrdle
 • bolesti svalů
 • únava
 • méně časté – průjem, zvracení, zánět plic

 

Ohrožené skupiny

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s poruchou imunity. Z těchto skupin je drtivá většina všech nemocných se závažným průběhem nemoci či úmrtí. Udávaná smrtnost (počet úmrtí na danou chorobu ze všech nakažených) se pohybuje kolem 3% . V nejhůře postižené evropské zemi je smrtnost ale až 5-6%!

 

 

Léčba onemocnění COVID-19

 

Cílená léčba neexistuje, terapie je symptomatická, podpůrná, zkouší se dostupná antivirotika a experimentální léky. Osoby se závažnými projevy onemocnění vyžadují podporu životních funkcí, často i umělou plicní ventilaci.

Očkovací látka v tuto chvíli není dostupná, ale pracuje se na jejím vývoji.

 

 

Jak se můžeme proti infekci chránit?

 

 • vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s příznaky onemocnění dýchacích cest (alespoň 2m, možná i více)
 • často si mýt ruce (zejména při přímém kontaktu s nemocnými) či použít dezinfekční gely na bázi alkoholu
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
 • jedinci, kteří trpí onemocněním dýchacích cest by měli dodržovat pravidla hygieny – při kašli krýt ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu), mýt si často ruce vodou a mýdlem či použít dezinfekční gely na bázi alkoholu
 • dodržovat zásady bezpečné manipulace a kontaktu s divokými, hospodářskými i domácími zvířaty, užívat ochranné pomůcky

 

Užívání roušky…je vhodné nosit roušku i bez příznaků onemocnění?

 

 • ANO! Chráníme tak především své okolí!
 • Užívání roušky je efektivní pouze v kombinaci s častým mytím rukou mýdlem a vodou či desinfekčními prostředky. Během nošení se roušky nedotýkejte. Pokud se rouška vlhká, vyměňte ji za novou.

 

Máte příznaky onemocnění po pobytu v rizikové lokalitě?

 

Pokud na sobě pozorujete příznaky onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže) v následujících 14 dnech po opuštění rizikového regionu, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Nechoďte osobně do zdravotnického zařízení! Riskujete nákazu dalších osob.  

 

Kde naleznu aktuální informace a doporučení?  

 

Mnoho užitečných rad i aktualit naleznete na stránkách státního zdravotního ústavu zde.

Aktuální informace o počtu případů v ČR naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví zde.

Aktuální mapu výskytu ve světě naleznete zde.

Sdílet tento článek:

ANTIBIOTIKA

ATOPICKÝ EKZÉM

OČKOVÁNÍ

TEPLOTA

VÝŽIVA KOJENCŮ

ZAŽÍVACÍ OBTÍŽE